Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 O spółdzielni
  LWSM "Drzewiarz" powstała 11.09.1992 roku na bazie mieszkań zakładowych PPD "Ustjanowa". Zrzesza obecnie 640 członków mieszkających w 15 blokach wielorodzinnych o powierzchni użytkowej około 32 000 m2. Spółdzielnia zajmuje tereny o powierzchni 6,3 ha położone w dolinie rzeki Strwiąż oraz na zboczu Kamiennej Laworty, jednego ze szczytów Bieszczad.
 • 2 Gospodarka gruntami
  Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni według stanu na 31.12.2011 i wynoszą 63.972 m2 . Poprzez podział geodezyjny gruntu w roku 2002 zostało wydzielonych 39 działek w Ustrzykach Dolnych i 1 działka w Solinie.
 • 3 Gospodarka zasobami
  Podstawą działalności LWSM ”Drzewiarz” jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne. Spółdzielnia posiada 15 bloków zlokalizowanych w dwóch punktach miasta, oraz 1 budynek w Gminie Solina . Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12. 2011 rok wynosiła 31.503.01 m2 .
 • 4 Rewitalizacja
  Celami rewitalizacji są: przezwyciężenie kryzysu społecznego i zastoju gospodarczego, rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), ponowne uruchomienie na danym obszarze procesów rozwoju społeczno – gospodarczego.
 • 5 Dyżury członków Rady Nadzorczej
  Informuje się wszystkich członków naszej spółdzielni, że w niżej wymienionych dniach w biurze Spółdzielni przy ulicy Stefana Batorego 34/27 w godzinach od 15:30 do 16:00 pełni dyżur członek Rady Nadzorczej. Zapraszamy do zgłaszania problemów dotyczących naszej spółdzielni.
baner

Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu na wymianę wodomierzy

Regulamin 31/2012


Tworzenie i wykorzystanie funduszu na wymianę wodomierzy Podstawa prawna:

1. Prawo o miarach - Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. Dz. ustaw z 2004 nr 243 poz. 2441 z późniejszymi zmianami
2. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o Spółdzielniach Mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami)
3. Statut Spółdzielni

I Zasady ogólne

§1

 1. Fundusz na wymianę wodomierzy tworzy się z obowiązkowych wpłat członków spółdzielni, właścicieli mieszkań niebędących członkami spółdzielni, oraz osób niebędących członkami którym przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu.
 2. Z funduszu na wymianę wodomierzy wykonywane są wszystkie prace związane z wymianą wodomierzy tj.
  a) zakup wodomierzy
  b) montaż i demontaż wodomierzy
  c) odczyty wodomierzy
 3. Środki zgromadzone na funduszu wymiany wodomierzy są kumulowane i nie podlegają zwrotowi użytkownikowi lokalu.


II Zasady tworzenia funduszu na wymianę wodomierzy

§2

Fundusz na wymianę wodomierzy tworzy się wyłącznie z obowiązujących świadczeń lokatorów wymienionych w § 1 pkt 1


III Wykorzystanie funduszu na wymianę wodomierzy

§3

 1. Fundusz a wymianę wodomierzy może być wykorzystany wyłącznie na:
  a) Zakup nowych wodomierzy
  b) Montaż i demontaż wodomierzy
  c) Odczyty wodomierzy
  d) Inne procesy związane z opomiarowaniem zużycia wody
 2. Nie wykorzystane środki w danym roku przechodzą w całości na rok następny.


§4

Wymiana wodomierzy będzie dokonywana zgodnie z Prawo o miarach - Ustawa z dnia 11 maja 2011 r. - w obecnej chwili jest to raz na 5 lat.


§5

Wysokość świadczenia na fundusz wymiany wodomierzy uchwalać będzie Rada Nadzorcza osobną uchwałą.


§6

 1. O częstotliwości odczytu wodomierzy zdecyduje Zarząd.
 2. Rozliczenie wody będzie następować wg istniejącego Regulaminu Rozliczania Wody
   

IV Postanowienia końcowe

§7

 1. Wymiana wodomierzy indywidualnych musi być związana z jednoczesną wymianą (legalizacją) wodomierza głównego dla danej nieruchomości.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia, a obowiązywać będzie od 1 września 2012 r.


  Regulamin uchwalono Uchwałą Rady Nadzorczej Nr. 21/2012 z dnia 22-09-2012 r. 
   

 

Copyright © 2021 LWSM "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright © 2013. LWSM Drzewiarz w Ustrzykach Dolnych Rights Reserved.