Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 O spółdzielni
  LWSM "Drzewiarz" powstała 11.09.1992 roku na bazie mieszkań zakładowych PPD "Ustjanowa". Zrzesza obecnie 640 członków mieszkających w 15 blokach wielorodzinnych o powierzchni użytkowej około 32 000 m2. Spółdzielnia zajmuje tereny o powierzchni 6,3 ha położone w dolinie rzeki Strwiąż oraz na zboczu Kamiennej Laworty, jednego ze szczytów Bieszczad.
 • 2 Gospodarka gruntami
  Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni według stanu na 31.12.2011 i wynoszą 63.972 m2 . Poprzez podział geodezyjny gruntu w roku 2002 zostało wydzielonych 39 działek w Ustrzykach Dolnych i 1 działka w Solinie.
 • 3 Gospodarka zasobami
  Podstawą działalności LWSM ”Drzewiarz” jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne. Spółdzielnia posiada 15 bloków zlokalizowanych w dwóch punktach miasta, oraz 1 budynek w Gminie Solina . Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12. 2011 rok wynosiła 31.503.01 m2 .
 • 4 Rewitalizacja
  Celami rewitalizacji są: przezwyciężenie kryzysu społecznego i zastoju gospodarczego, rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), ponowne uruchomienie na danym obszarze procesów rozwoju społeczno – gospodarczego.
 • 5 Dyżury członków Rady Nadzorczej
  Informuje się wszystkich członków naszej spółdzielni, że w niżej wymienionych dniach w biurze Spółdzielni przy ulicy Stefana Batorego 34/27 w godzinach od 15:30 do 16:00 pełni dyżur członek Rady Nadzorczej. Zapraszamy do zgłaszania problemów dotyczących naszej spółdzielni.
baner

Historia termomodernizacji w LWSM "Drzewiarz"

  Pierwsze czynności związane z przygotowaniem do złożenia wniosków rozpoczęły się już w lipcu b_150_100_16777215_00_images_DSC00255.jpg2010 roku, od przeprowadzenia przetargów na wykonanie audytów energetycznych na wszystkie bloki zarządzane przez LWSM "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych. Posiadanie audytów energetycznych był warunkiem koniecznym do opracowywania wniosków o dofinansowanie. Przygotowane zostały również niezbędne kosztorysy i projekty inwestycji.

W wyniku złożonych wniosków dofinansowane zostały 2 projekty:b_150_100_16777215_00_images_stories_DSC00792.jpg
 

1.       realizowany wspólnie z Gminą Ustrzyki Dolne pn. "Aktywizacja obszaru Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Ustrzyki Dolne poprzez budowę kompleksu rekreacyjno - sportowego i podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej"
w następującym zakresie termomodernizacji : 

 • Budynki przy ul. J III Sobieskiego 22, 24, 26
 • Budynki przy ul. St. Batorego 28, 30, 32, 34
 • Budynki przy ul. Piastowskiej 36, 38
 • Budynki przy ul. Jagiellońskiej 42, 44
 • Budynki przy ul. PCK 50, 52
   

2.       samodzielny Spółdzielni pn. "Poprawa warunków społeczno-ekonomicznych mieszkańców ulicy Ogrodowej 1 i 3 w Ustrzykach Dolnych, poprzez termomodernizację budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego"
w następującym zakresie termomodernizacji:

 • Budynki przy ul. Ogrodowa 1 i 3.
   

Po otrzymaniu ostatecznego potwierdzenia akceptacji złożonych wniosków o dofinansowanie, przystąpiono niezwłocznie do opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji naszych bloków i w miesiącu wrześniu 2012 r. ogłoszone zostały pierwsze przetargi na ich wykonanie. Procedury przetargowe zostały zakończone w miesiącu październiku 2012 r. W ich wyniku wyłonieni zostali wykonawcy inwestycji.b_150_100_16777215_00_images_stories_DSC00787.jpg
 

Według kosztorysów i projektów koszty remontu wynosiły 8 mil. 700 tys. zł., po przetargach na wszystkie prace zgodnie z kosztorysami koszty remontu to : 4 mil. 700 tys. zł.  Kwota dofinansowania to 70 % wartości remontu po przetargach, pozostała cześć pokrywana jest ze środków własnych spółdzielni.
b_150_101_16777215_00_images_stories_Rewitalizacja_-_lipiec.2013_DSC02155.JPG
W związku ze zbliżającym się okresem zimowym prace firm budowlanych rozpoczęły się dopiero na wiosnę 2013 r, jednak niektóre firmy wykonały ocieplenie stropodachów już w okresie zimowym.

Wszystkie prace przygotowawcze do realizacji termomodernizacji wykonane zostały samodzielnie  przez LWSM "Drzewiarz". Również całość kosztów termomodernizacji pokrywana jest wyłącznie b_150_101_16777215_00_images_stories_Rewitalizacja_-_lipiec.2013_DSC02164.JPGze środków własnych spółdzielni. W związku z procedurą otrzymywania zwrotu dofinansowania dopiero po zapłaceniu faktur, spółdzielnia zmuszona była zaciągnąć kredyt na pokrywanie bieżących płatności związanych z inwestycją.

Na koniec października 2013 r. wszystkie zobowiązania spółdzielni względem wykonawców zostały zapłacone, złożone zostały wnioski o zwrot poniesionych wydatków w części jaka spółdzielnia otrzymała w ramach dofinansowania.

 

Copyright © 2021 LWSM "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright © 2013. LWSM Drzewiarz w Ustrzykach Dolnych Rights Reserved.