Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 O spółdzielni
  LWSM "Drzewiarz" powstała 11.09.1992 roku na bazie mieszkań zakładowych PPD "Ustjanowa". Zrzesza obecnie 640 członków mieszkających w 15 blokach wielorodzinnych o powierzchni użytkowej około 32 000 m2. Spółdzielnia zajmuje tereny o powierzchni 6,3 ha położone w dolinie rzeki Strwiąż oraz na zboczu Kamiennej Laworty, jednego ze szczytów Bieszczad.
 • 2 Gospodarka gruntami
  Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni według stanu na 31.12.2011 i wynoszą 63.972 m2 . Poprzez podział geodezyjny gruntu w roku 2002 zostało wydzielonych 39 działek w Ustrzykach Dolnych i 1 działka w Solinie.
 • 3 Gospodarka zasobami
  Podstawą działalności LWSM ”Drzewiarz” jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne. Spółdzielnia posiada 15 bloków zlokalizowanych w dwóch punktach miasta, oraz 1 budynek w Gminie Solina . Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12. 2011 rok wynosiła 31.503.01 m2 .
 • 4 Rewitalizacja
  Celami rewitalizacji są: przezwyciężenie kryzysu społecznego i zastoju gospodarczego, rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), ponowne uruchomienie na danym obszarze procesów rozwoju społeczno – gospodarczego.
 • 5 Gospodarowanie odpadami
  Lokatorsko - Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Drzewiarz przypomina mieszkańcom o konieczności aktualizowania danych dotyczących ilości osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym podanych w deklaracjach dotyczących opłat za wywóz śmieci. Aktualizację deklaracji należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od momentu, gdy zmieniła się liczba osób zamieszkałych.
baner

Zapytanie ofertowe na dostawę i wymianę wodomierzy


Aktualizacje z dnia 12.11.2013 r. :
Odpowiedź na zapytanie zgłoszone przez oferenta

 

 

Ustrzyki Dolne, 29.10.2013 r.

 

LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DRZEWIARZ"
ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne


Zapytanie ofertowe nr ...../2013
( dotyczy wymiany wodomierzy indywidualnych )

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DRZEWIARZ"
ul. Stefana Batorego 34/27, 38-700 Ustrzyki Dolne

tel . 13 461 14 35
NIP 689-00-02-130 REGON 370020800
powiat: bieszczadzki, województwo: podkarpackie, kraj: Polska
www.drzewiarz.info
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wymianie wodomierzy indywidualnych w budynkach Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowe "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych, bloki przy ulicy Ogrodowej nr 1 i 3.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- wymiana wodomierzy wody ciepłej DN 15 ( ½ CALA) Qn = 1,0 m3/h 70 szt.
- wymiana wodomierzy wody zimnej DN 15 (1/2 CALA) Qn = 1,0 m3/h 88 szt.

3. Szczegółowy zakres prac i wymagania techniczne dot. wodomierzy zawiera załącznik nr 1
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.
 

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania od 01.12.2013 r. do 20.12.2013 r.

 

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania. Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście w dni robocze (bez sobót) na adres: Lokatorsko Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych, ul. Stefana Batorego 34/27 38-700 Ustrzyki Dolne do dnia 15.11.2013 r. do godz. 12:00 wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.drzewiarz.info

 

VI. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 – cena 100 %

 

VI. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Jan Kniaziowski pod numerem telefonu 13 461 14 35 oraz adresem email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego
Szczegółowy zakres prac i wymagania techniczne dot. wodomierzy

 

Copyright © 2022 LWSM "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright © 2013. LWSM Drzewiarz w Ustrzykach Dolnych Rights Reserved.