Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 O spółdzielni
  LWSM "Drzewiarz" powstała 11.09.1992 roku na bazie mieszkań zakładowych PPD "Ustjanowa". Zrzesza obecnie 640 członków mieszkających w 15 blokach wielorodzinnych o powierzchni użytkowej około 32 000 m2. Spółdzielnia zajmuje tereny o powierzchni 6,3 ha położone w dolinie rzeki Strwiąż oraz na zboczu Kamiennej Laworty, jednego ze szczytów Bieszczad.
 • 2 Gospodarka gruntami
  Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni według stanu na 31.12.2011 i wynoszą 63.972 m2 . Poprzez podział geodezyjny gruntu w roku 2002 zostało wydzielonych 39 działek w Ustrzykach Dolnych i 1 działka w Solinie.
 • 3 Gospodarka zasobami
  Podstawą działalności LWSM ”Drzewiarz” jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne. Spółdzielnia posiada 15 bloków zlokalizowanych w dwóch punktach miasta, oraz 1 budynek w Gminie Solina . Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12. 2011 rok wynosiła 31.503.01 m2 .
 • 4 Rewitalizacja
  Celami rewitalizacji są: przezwyciężenie kryzysu społecznego i zastoju gospodarczego, rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), ponowne uruchomienie na danym obszarze procesów rozwoju społeczno – gospodarczego.
 • 5 Dyżury członków Rady Nadzorczej
  Informuje się wszystkich członków naszej spółdzielni, że w niżej wymienionych dniach w biurze Spółdzielni przy ulicy Stefana Batorego 34/27 w godzinach od 15:30 do 16:00 pełni dyżur członek Rady Nadzorczej. Zapraszamy do zgłaszania problemów dotyczących naszej spółdzielni.
baner

Gospodarka odpadami

Zarząd Lokatorsko Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej " Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych informuje, że z dniem 1.07.2013 r. obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi.

Na gminy został nałożony obowiązek wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki takiej opłaty na terenie miasta Ustrzyki Dolne. Spółdzielnia w porozumieniu z Urzędem Miejskim w Ustrzykach Dolnych podjęła się złożenia deklaracji zbiorczej i zbierania opłat za wywóz nieczystości stałych wg nowych zasad. Deklaracja zbiorcza została wystawiona w oparciu o deklaracje indywidualne użytkowników mieszkań.


Do Urzędu Miejskiego składana jest obecnie deklaracja zbiorcza o ilości osób zamieszkujących w lokalach mieszkalnych i o zadeklarowanym sposobie zbiórki odpadów – selektywnym bądź nieselektywnym.


W budynkach spółdzielni będzie obowiązywała zbiórka selektywna.


Segregacji odpadów prosimy dokonywać w oparciu o wcześniej dostarczone przez Urząd Miasta ulotki informacyjne. Odpady komunalne składowane będą w dotychczas wyznaczonych punktach. Zbiórka selektywna odbywać się będzie w wyznaczonych przez miasto miejscach. Wykaz punktów zbiórki selektywnej znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.ustrzyki-dolne.pl oraz na stronie internetowej spółdzielni w zakładce "Gospodarka odpadami".


Od 1.07.2013 r zabrania się składowania przy śmietnikach odpadów wielkogabarytowych tj tapczanów, lodówek, szaf, telewizorów, gruzu itp., gdyż LWSM "Drzewiarz" nie będzie już wywoziła tych odpadów. Odpady wielkogabarytowe odbierane będą od mieszkańców nieodpłatnie 2-krotnie w ciągu roku ( informacje będą podawane na bieżąco). Ponadto mieszkańcy mają możliwość nieodpłatnego oddawania tych odpadów całorocznie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Przemysłowej 16 w Ustrzykach Dolnych.


Wszelkie zmiany stanu osobowego osób faktycznie zamieszkujących w lokalach mieszkalnych należy zgłaszać w terminie 14 dni w biurze Spółdzielni.


Prosimy o przestrzeganie zasad selektywnej zbiórki odpadów, gdyż pozwoli to na zmniejszenie kosztów wywozy śmieci.

Informacje przygotowywane przez Burmistrza Ustrzyk Dolnych prosimy traktować pomocniczo.

Copyright © 2021 LWSM "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright © 2013. LWSM Drzewiarz w Ustrzykach Dolnych Rights Reserved.