Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^Powrót na górę
 • 1 O spółdzielni
  LWSM "Drzewiarz" powstała 11.09.1992 roku na bazie mieszkań zakładowych PPD "Ustjanowa". Zrzesza obecnie 640 członków mieszkających w 15 blokach wielorodzinnych o powierzchni użytkowej około 32 000 m2. Spółdzielnia zajmuje tereny o powierzchni 6,3 ha położone w dolinie rzeki Strwiąż oraz na zboczu Kamiennej Laworty, jednego ze szczytów Bieszczad.
 • 2 Gospodarka gruntami
  Zasoby mieszkaniowe Spółdzielni usytuowane są na gruntach w wieczystym użytkowaniu o łącznej powierzchni według stanu na 31.12.2011 i wynoszą 63.972 m2 . Poprzez podział geodezyjny gruntu w roku 2002 zostało wydzielonych 39 działek w Ustrzykach Dolnych i 1 działka w Solinie.
 • 3 Gospodarka zasobami
  Podstawą działalności LWSM ”Drzewiarz” jest eksploatacja własnych zasobów mieszkaniowych obejmujących lokale mieszkalne. Spółdzielnia posiada 15 bloków zlokalizowanych w dwóch punktach miasta, oraz 1 budynek w Gminie Solina . Ogólna powierzchnia zasobów mieszkaniowych na dzień 31.12. 2011 rok wynosiła 31.503.01 m2 .
 • 4 Rewitalizacja
  Celami rewitalizacji są: przezwyciężenie kryzysu społecznego i zastoju gospodarczego, rozwiązywanie problemów społecznych (w tym walka z patologiami społecznymi), ponowne uruchomienie na danym obszarze procesów rozwoju społeczno – gospodarczego.
 • 5 Dyżury członków Rady Nadzorczej
  Informuje się wszystkich członków naszej spółdzielni, że w niżej wymienionych dniach w biurze Spółdzielni przy ulicy Stefana Batorego 34/27 w godzinach od 15:30 do 16:00 pełni dyżur członek Rady Nadzorczej. Zapraszamy do zgłaszania problemów dotyczących naszej spółdzielni.
baner

Przetarg nieograniczony na remont wejść do budynków 50 i 52, chodnika przy ulicy PCK obok parkingu, oraz schodów przy parkingu na chodnik miejski

 

 

Lokatorsko-Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „Drzewiarz” w Ustrzykach Dolnych ogłasza przetarg nieograniczony na remont  wejść do budynków 50 i 52, chodnika przy ulicy PCK  obok parkingu, oraz schodów przy parkingu na chodnik miejski.

 

Wykonane ma być:  utwardzenie chodnika i wejść do budynków z kostki brukowej typu BRUK –BET lub POLBRUK . Remont ulicy wykonany asfaltem.

Oferty należy składać do dnia  21.05.2018 r.   do godz. 1200  w biurze Spółdzielni ul. Stefana Batorego 34/27, ma ona zawierać koszty wykonania wszystkich prac. Otwarcie kopert nastąpi w dniu 21.05.2018 roku o godz. 12 30 w biurze Spółdzielni.


Termin realizacji zamówienia od  22.05 do 20.07. 2018 roku.


Wadium ustala się na sumę 2000 zł. Wpłata na konto Bank PEKAO SA Nr konta 931240 2366 1111 0000 3326 0264

Informacje o przetargu udziela Zofia Duńczewska i Jan Kniaziowski w godzinach od 800 do 14 00 , w biurze Spółdzielni lub pod tel. 13 461 1435  kom 695166594.


Oferta powinna zawierać:

Nazwę i adres dostawcy , podstawę prawną firmy, dane o wiarygodności ekonomiczno- finansowej, potencjał wykonawcy, referencje- potwierdzone już wykonanymi pracami , udzielony okres gwarancji, oferowany termin dostawy i termin podpisania umowy , oferowana cena ma zawierać całkowity koszt wykonania prac z materiałów własnych , dowód wpłacenia wadium , zaświadczenia ZUS i US.
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna w biurze Spółdzielni ul. Stefana Batorego 34/27.

 

Prezes Zarządu
Jan Kniaziowski

Copyright © 2021 LWSM "Drzewiarz" w Ustrzykach Dolnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Copyright © 2013. LWSM Drzewiarz w Ustrzykach Dolnych Rights Reserved.